Despois de varios intentos en aras a conseguir unha unificación de criterios no desenvolvemento profesional, e para aproveitar o respaldo que produce profesionalmente a pertenza a unha organización colexiada, o 8 de xullo de 1969 créase o Colexio Nacional de Administradores de Leiras, con delegacións en cada provincia de España. Na Coruña fíxase a sede no antigo edificio de sindicatos na rúa Emilia Pardo Bazán, 27.

O 31 de outubro de 1981, reorganízase toda a estrutura colexial desaparecendo o Colexio Nacional e creándose a nivel central o Consello Xeral de Colexios de Administradores de Leiras, do cal forman parte todos os Colexios, con ámbito de influencia coincidente coas comunidades autónomas. En Galicia, en concreto, créase o Colexio Territorial de Galicia que comprende o catro provincias galegas.