Camino de Santiago

 

O exercicio profesional comprende todas as funcións conducindo ao goberno e conservación dos bens encomendados, a obtención do rendemento adecuado e ao asesoramento das cuestións relativas aos bens inmobles.