10 de Xuño de 2022

O Coafga pide ás administracións que convoquen axudas urxentes para instalar ascensores

Moitas persoas con problemas de mobilidade están encerradas nas súas vivendas

O Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA) pide ás administracións que convoquen con urxencia axudas para a instalación de ascensores, pois actualmente existe un gran número de edificios que carecen desta infraestrutura.

Segundo datos facilitados polo IGE (Instituto Galego de Estatística) no ano 2011 só o 10% dos inmobles galegos dispuña de elevador (A Coruña un 14%; Lugo: 6,72%, Ourense, 6,19% e Pontevedra (9,78%) unha cifra moi reducida, tendo en conta que a accesibilidade é un dereito de todos os cidadáns recolleito na Lei 51/2003.

Para este colectivo, que agrupa a máis de 600 profesionais en Galicia, o envellecemento da poboación e a falta de recursos de moitos residentes derivada da crise económica fai máis necesario que nunca dispor de subvencións para colocar ascensores, sobre todo naquelas vivendas que están habitadas por persoas maiores ou con problemas de mobilidade que non poden entrar nin saír dos seus fogares.

 O COAFGA tamén considera necesario que ditas axudas concédanse antes de realizar a instalación, pois moitas comunidades deciden non facela porque non poden afrontar unha suma tan grande de diñeiro.

Aprobación por maioría simple

Os profesionais colexiados tamén lembran que, aínda que é obrigatorio pór un elevador se o pide un veciño con mobilidade ou maior de 70 anos (Real Decreto Lexislativo 1/2013 de 29 de novembro), o certo é que se o custo da obra supera 12 cotas ordinarias por leira, precísase a aprobación por maioría simple.

No caso de que a comunidade de propietarios non aprobe o gasto, a Lei sinala expresamente que non deixarán de ser obrigatorias as obras de instalación do ascensor, podendo asumir  os titulares  que solicitasen a instalación a parte do custo que supere esas doce mensualidades.

 Teñas preitos e gáñelos

 A pesar de que a lexislación é clara á hora de fomentar a instalación de elevadores en edificios onde viven persoas con problemas de mobilidade, desde o COAFGA sinalan que, “na práctica poden xurdir problemas de difícil solución cuxa única saída é o xulgado”, segundo a secretaria da corporación, Teresa Suárez Agrasar.

 “Ás veces pídese a instalación dun ascensor, pero os veciños non teñen recursos para sufragar as obras – lembremos que a derrama non pode superar a suma das 12 de cotas da comunidade restadas as axudas (pero estas non sabes cando chas van a conceder co que, de inicio, non hai descontos). En caso contrario poderíanse facer pero á conta dos propietarios que as piden e, ás veces, dous ou tres propietarios teñen que custear un ascensor para un edificio”, agrega a secretaria do Colexio.

Tamén é habitual que os donos dos locais comerciais ou garaxe (que en moitos casos teñen que pagar unha suma máis grande porque o seu coeficiente de participación na comunidade adoita ser superior)  non están de acordo cunha instalación cuxo custo é tan elevado.

 Desde o COAFGA explican que hai locais que teñen ata un 40% de cota polo que ven obrigados a afrontar o pago dun ascensor que non van utilizar. En ocasións, tamén teñen que ceder espazo para colocar o ascensor. Nestes casos hai que indemnizalos.

“Son numerosas as comunidades que non se pon de acordo por estes motivos e termínase no xulgado, que demora e encarece máis se cabe as obras, mentres tanto, os veciños con mobilidade reducida permanecen atrapados nas súas casas sen posibilidade de saír á rúa”, insisten desde o COAFGA.

Trámites coordinados polos Administradores de Leiras.

A secretaria do Colexio de Administración de Leiras, Teresa Suárez, lembra que son os Administradores de Fincas colexiados os profesionais máis cualificados para coordinar e canalizar todas as solicitudes e acordos entre veciños para levar a bo termo un proxecto desta envergadura.

 Máis de 600 colexiados

O COAFGA, ao que pertencen máis de 600 administradores de Fincas en Galicia, ordena o exercicio da profesión en base a principios de deontoloxía, independencia e responsabilidade, promovendo a capacitación dos seus colexiados, a través da formación e asesoramento continuo, co fin de garantir a calidade e eficacia dos servizos que ofrecen.