05 de Setembro de 2023

O Coafga informará da nova directiva europea que rexerá as rehabilitacións enerxéticas

Podería obrigar a todos os propietarios de vivendas a obter a cualificación "F" antes do ano 2030

O Colexio Oficial de Administradores de Inmobles de Galicia (COAFGA) analiza estes días un nova directiva de Eficiencia Enerxética da Edificación que, aínda que aínda pendente de aprobación, xa xerou alarma entre os propietarios de vivendas.

Bruxelas pretende que todas as vivendas que vaian ser alugadas ou vendidas teñan o certificado F de eficiencia enerxética e deixou entrever que a obrigación se podería estender en 2030 a todos os inmobles con baixa cualificación.

 

Consellos aos colexiados

Aínda que desde o Colexio pídese prudencia á espera de que a directiva se publique, vaise a informar a todos os profesionais colexiados para que nas xuntas de propietarios advírtase sobre esta posibilidade e, en caso de realizar reformas, se fagan de acordo con estas previsións, ademais de adoptar unha planificación enerxética adecuada.

“Os acordos de obras e reformas que se realicen nas comunidades teñen que ter en conta esta normativa. Neste sentido, se hai que reformar unha cuberta, terá que facerse con criterios de eficiencia e non para saír do paso de forma eventual”, sinala Teresa Suárez Agrasar, vicepresidenta do COAFGA.

Desde a UE quérese establecer un sistema de cualificacións baseado en criterios e obxectivos comúns, pero tendo en conta a especificidade de cada rexión climática aínda que aínda non está claro como se vai a materializar esta armonización.

O que si está claro é que se quere aumentar a eficiencia enerxética das casas nun 15%. Un cambio que podería axudar a aforrar en electricidade ou gasóleo para quentar ou arrefriar a vivenda.

 

Prazo de renovación da certificación enerxética

Outro dos puntos de conflito na negociación é a duración dos certificados de eficiencia enerxética.

Na actualidade a certificación ten unha validez de dez anos, con independencia da cualificación obtida polo inmoble ou vivenda. Prazo que, de imporse a vontade da Comisión, quedaría reducido a cinco, para as letras por baixo de C (do D á G). Para o tres primeiras continuaría sendo dunha década.