16 de Marzo de 2023

Apremamos ás comunidades de propietarios a mellorar a eficiencia enerxética dos seus edificios

Ante a inminente convocatoria dos Fondos Next Generation EU

O tempo aprema e os prazos terminan. Esta é consígnaa dos administradores de inmobles colexiados ante a inminente convocatoria do segundo paquete de axudas europeas para rehabilitación enerxética de edificios que sairá previsiblemente en abril, segundo anunciou a Xunta de Galicia.

Desde o COAFGA lembran que para optar ás subvencións é necesario o acordo previo da comunidade de propietarios; a redacción dun estudo de eficiencia enerxética do edificio e unha previsión das obras a realizar que logren un aforro da demanda enerxética e do consumo suficientes para obter a subvención.

A axuda será maior canto máis diñeiro invista a xunta de propietarios en mellorar a súa eficiencia, primando os cambios de enerxía fósil (gas e gasoil) por enerxías renovables (aerotermia, paneis solares, geotermia, etc.) e melloras da demanda enerxética (illamento térmico en fachadas e tellados ou cerramentos en xeral, substitución de xanelas, etc.). A achega poden alcanzar ata o 80% do orzamento da intervención.

Para calcular as obras necesarias e porcentaxe de subvención que a comunidade podería obter polas devanditas obras é imprescindible contratar a un arquitecto ou arquitecto técnico, profesionais que xa traballan en estreita colaboración cos administradores de leiras colexiados.

Solicitude de créditos

Para o pago das obras, previa á obtención do importe da subvención,  se a comunidade precísao por non ter fondos suficientes en conxunto ou algún dos seus integrantes, poderá solicitar créditos. Neste sentido, o COAFGA asinou convenios especiais con varias entidades bancarias para facilitar o trámite. Así mesmo, prevese que os importes a conta da subvención poidan ser adiantados pola administración, en casos especiais.

Os Administradores de inmobles colexiados calculan que serán necesarias entre catro e sete reunións da xunta de propietarios de cada comunidade para tramitar a axuda, tendo en conta de que son moitas as decisións que hai que tomar e as xestións a realizar, ao que hai que sumar a desconfianza inicial dos propietarios á realización de obras en xeral e o seu descoñecemento da materia.

Nexo de unión

Desde o COAFGA recalcan que os Administradores de Inmobles colexiados son o nexo de unión entre as administracións, técnicos e comunidades de propietarios, ademais dos profesionais máis formados, e que sen eles dificilmente vanse a poder xestionar os Fondos Europeos, unha oportunidade única de mellorar a envolvente térmica e as cubertas dos edificios.